MOLOZ ATIMI

MOLOZ ATIMI

Moloz atımı  evinizdeki dekorasyon, inşaat, tadilat yıkım, döküm sonucu ortaya çıkan toprak, taş kırıntılarına denir. Molozlar çuvallı veya çuvalsız diye 2 ye ayrılır.

   Çuvallı Moloz: İnşaat, dekorasyon vb. atıklarınızın çuvallanmış olmasına çuvallı moloz denir.

   Çuvalsız Moloz: İnşaat, dekorasyon vb. atıklarınızın çuvallanmamış veya dağınık olarak durmasına çuvalsız moloz denir.

    Yıkımın, mutfak tadilatı, fayans değişi, banyo yenilenmesi gibi küçük inşaattan çıkan kalınları topraklayarak başka işlerde kullanımı sağlanmıştır. Kaldırım çıkarma, yapay ada yapımı, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru,  oyun bahçelerin alt yapıları, temel altyapıları, dekoratif amaçlı garnitürlerde kullanılmaktadır.

     Bu çıkan moloz genellikle boş alanlara ya da şehir çöplüklerine atarak  çevreye büyük bir kötülük yapılmaktadır. İnşaatta kullanılan ve moloz oluşturan atıklar kimyasal maddeler  içermektedir, gelişi güzel her yere döküldüklerin de toprağa karışmakta tarım alanlarını  tahrip etmektedir.  

    Molozlar bir yapının yıkılması sonrasında ortaya çıkan en kazlardan oluşabilir. Enkazların atılmaması hem çevre kirliliğine yol açabilir hem de çevre kirliliğine neden olarak sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Mesela bir ortamda biriken atıklar moloz atımı yapılmadığında oradaki içme sularının kirlenmesine neden olabilir. Suda oluşan kirlenme de kısa sürede yayılma göstererek o suyu kaynak ya da içme için kullananların sağlığını tehdit eden bir duruma gelecektir.

    Evinizde küçük bir tadilat içinde bile en az bir buçuk torba moloz çıkmaktadır ve bunları çöpe ya da boş alana dökme yasaktır.

       Moloz atımı hizmeti almak için http://www.babaogulhurda.com/  adresinden bize ulaşabilirsiniz.